+48 798-295-255 Pon-Sob : 11:00 - 18:00
Darmowa dostawa od 95zł ! Kup do 13 ! Wyślemy tego samego dnia !

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez Sklep internetowy CBDVITMED.PL , dostępny pod adresem internetowym https://www.cbdvitmed.pl/, który jest prowadzony przez CBDVITMED z siedzibą na  ul. Wojska Polskiego 50 w Mrągowie.

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest CBDVITMED.pl z siedzibą na Ul.Wojska Polskiego 50 w Mrągowie.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. “Sklep internetowy” oznacza sklep CBDVITMED , dostępny pod adres https://www.cbdvitmed.pl/.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu składania zamówienia, wniosku o przesłanie oferty hurtowej oraz newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres zamieszkania/dane firmy, adres IP.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do pomyślnej realizacji zamówienia w Sklepie internetowym. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia oraz usług elektronicznych.
 3. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz składających wniosek o podanie oferty hurtowej.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
   • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
   • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
   • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego
   • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter lub złożyłeś wniosek o przesłanie oferty hurtowej.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@cbdvitmed.pl
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych tak długo, jak długo istnieć będzie Twoje konto w naszym Sklepie internetowym lub do momentu wniesienia prośby o usunięcie tych danych z bazy.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.